Volmacht

Keuze van aanbieders

Als adviseur en bemiddelaar hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met een twintigtal verzekeraars. Wij hebben geen verplichtingen aan enige maatschappij. Ons advies voor een verzekeraar komt tot stand op basis van premie- en voorwaardenvergelijking, alsmede onze ervaringen met een maatschappij voor wat betreft werkwijze. Vugts Verzekeringen BV werkt als ongebonden selectieve bemiddelaar. 

 

Vugts Volmacht BV

Voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen hebben wij een eigen Vugts Voordeelpakket dat wij onderbrengen bij ons volmachtbedrijf Vugts Volmacht BV waarbij Vugts Verzekeringen BV optreedt als adviseur en bemiddelaar.

 

Vugts Volmacht BV is als co-volmacht een aangesloten onderneming van Centraal Volmachtbedrijf BV. Vugts Volmacht BV is co-gevolmachtigde voor Nationale Nederlanden, ASR, Avero Achmea, Allianz Nederland, Allianz Global Assistance, HDI Global Specialty SE, Anker, Rhion, Unigarant, DAS Rechtsbijstand, ARAG Rechtsbijstand, Midglas en Samenwerking Glasverzekering. Deze verzekeraars besteden de werkzaamheden van acceptatie, polisopmaak en schadebehandeling aan ons uit. Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij Vugts Volmacht BV zullen wij de verzekering bij voorkeur onderbrengen bij ons volmachtbedrijf. Met deze werkwijze houden wij de regie in eigen hand, teneinde snel en effectief te kunnen handelen bij schade.

 

Vugts Volmacht is lid van de NVGA. Meer informatie leest u in de brochure en op https://www.vugtsvolmacht.nl/